Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologi handlar om en människas kognitiva och sociala utveckling från spädbarn till vuxen. Det finns många teorier om utvecklingen men den kanske mest kända utvecklingsteorin är den av Freud.


Grundare, tolkningar och teorier

Utvecklingspsykologi är forskning och lära om förändringar i reaktionsmönster och beteende under en persons liv. Ofta handlar det om olika faser som vi människor går igenom.

Utvecklingspsykologin grundades när Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, formulerade barns naturliga utveckling. Efter detta har många personer och teorier kompletterat och förändrat teorier och gett näring åt olika grenar inom utvecklingspsykologin.

Bland annat så kompletterades teorin under 1800-talet av filosofen Friedrich Hegel. Den återanvändes senare av Ernst Haeckel, 1839-1919, med en biologisk tolkning innan den tillslut omtolkades av Sigmund Freud med ett psykologiskt perspektiv i slutet av 1800-talet.

Freuds teori om utvecklingspsykologi

Freuds teori består av tanken om att alla människor är en energi, kallad för libido. Denna energi består av kraften att leva och sexualdrift.

Det finns flera faser i Freuds utvecklingsteori: Orala fasen, anala fasen, falliska fasen, latensfasen och genitala fasen.

Orala fasen

Den första fasen i Freuds utvecklingspsykologi är den orala fasen. Han menar att i den första perioden av barnets liv, 0-1,5 år, är libido kopplat till munnen.

Tillfredsställelsen och trösten kommer från amningen och att suga på mammans bröst. Senare ersätts bröstet av tummen, snuttefiltar eller nappar.

Anala fasen

Freud menar att den anala fasen innebär att barn från 1-3 år känner sig tillfredsställda med att kunna producera något helt själva. Och då i detta fall avföringen.

Det kan i denna fas uppstå konflikter mellan barnet och föräldrarna. Barnet har insett att det går att bestämma själv, genom att bajsa, och föräldrarna vill att barnet bajsar på pottan – inte någon annanstans.

Falliska fasen

Från munnen, ändtarmen till könet – i den falliska fasen är fokus kring könsorganet. När barnet är 3-6 år börjar intresset för att vi inte ser likadana ut att komma. Freud menar att barnen för första gången hittar något utanför sig själv (jaget) som ger lustkänslor.

Det är i den här fasen som oidipus- och elektrakomplexet kommer in. Dessa komplex betyder att barnet på något sätt försöker utkonkurrera sin egen förälder av samma kön. Freud har hämtat namnet från den grekiska myten om Oidipus, där sonen dödar sin far för att gifta sig med sin mamma.

Latensfasen

När barnet är i åldern 6-12 år lugnar utvecklingsfaserna ner sig. Det är nu det är viktigt för barnet med skolan, kompisar och aktiviteter.

Genitala fasen

Utvecklingspsykologi sträcker sig upp till 20 års ålder. Mellan 13 och 20 år menar Freud att man återigen kopplar libido till könet och att puberteten är avstampsbrädan. Han menar att när puberteten är över ska barnet ha blivit vuxet, funnit sin sexualitet och separerat sig från sina föräldrar.