Fakta

Freud

Sigmund Freud – grundare till psykoanalysen

Psykoanalys

Alla psykodynamiska terapier härstammar från psykoanalysen

Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologi handlar om en människas kognitiva och sociala utveckling från spädbarn till vuxen. Det finns många teorier om utvecklingen men den kanske mest kända utvecklingsteorin är den av Freud.