Psykoanalys

Psykoanalys bygger på teorier från grundaren Sigmund Freud. Ur psykoanalysen har det under åren utvecklats många olika terapier. Alla terapier som härstammar från psykoanalysen kallas för psykodynamisk psykoterapi.


Psykoanalys

Freud – psykoanalysens grundare

Det var Sigmund Freud som i slutet på 1800-talet grundade psykoanalysen för att behandla psykisk ohälsa.

Psykoanalysen bygger från början på hypnos, men Freud tog sedan bort det momentet.

Psykoanalysens behandlingssamtal

I metoden som Freud utformade ligger patienten i en soffa och får instruktionerna att helt tala fritt och öppet om allt som kommer i det medvetna.

Psykologen sitter bakom soffan på en stol och uppmärksammar när patienten har svårt att tänka fritt kring vissa ämnen och tar upp dessa saker med patienten för att patienten ska få tillgång till minnen och tankar kring dessa händelser igen.

Psykodynamisk psykoterapi – en gren

Det finns många olika terapier som har utvecklats ifrån psykoanalysen. De kallas alla för psykodynamiska psykoterapier.

Det dessa terapier har gemensamt är två grundtankar:

1. Människans handlingar har en mening och en avsikt.

2. Människan, på grund av bortträngning, är helt omedveten om vissa företeelser som skett i livet. Men trots att vi är omedvetna om att det har skett så påverkar det vårt handlande idag.

Om du går i psykodynamisk terapi

Psykiskdynamisk terapi skiljer sig ganska mycket mot kognitiv beteende terapi (KBT) som är den vanligaste typen av terapi i Sverige just nu.

I psykodynamisk terapi träffar du en terapeut en eller flera gånger i veckan under en lång och intensiv period, ibland i flera år. Medan du i KBT träffar din terapeut ungefär 5-20 gånger under en behandling.

I psykodynamisk terapi får du som patient tala fritt om din situation och dina problem. Medan KBT är mer inriktat på att få patienten att förändra sin situation eller sitt beteende och få patienten att se sig själv och sin omgivning på ett annat sätt.

I psykodynamisk terapi är inte terapeuten särskilt aktiv utan låter patienten tala fritt och öppet. Tillskillnad från KBT där terapeuten kan styra samtalet.