Vad är utvecklingspsykologi?

FAKTAUtvecklingspsykologi handlar om en människas kognitiva och sociala utveckling från spädbarn till vuxen. Det finns många teorier om utvecklingen men den kanske mest kända utvecklingsteorin är den av Freud.

Sigmund Freud

FAKTASigmund Freud, grundare till psykoanalysen, förändrade psykologin med bland annat sina teorier om den topografiska modellen och den dynamiska modellen.

Psykoanalys

FAKTAPsykoanalys bygger på teorier från grundaren Sigmund Freud. Ur psykoanalysen har det under åren utvecklats många olika terapier. Alla terapier som härstammar från psykoanalysen kallas för psykodynamisk psykoterapi.

Våga fråga

Forum Behöver du hjälp med att svara på en fråga eller har du kunskaper och vill hjälpa andra?
Starta en diskussion eller delta i samtalet på vårt stora hälsoforum.

Till vårt forum

Senaste nytt från liknande sidor